Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dagopvang/ Hondenschool/ Hondenuitlaatservice

Dagopvang Er wordt altijd eerst door Animal Care Almere een intakegesprek gehouden om te bepalen of de hond geschikt is om in een roedel te spelen en/of de hond in de groep past bij de dagopvang. De eigenaar verklaart dat de hond los mag/kan lopen, en de basis commando’s kent. Animal Care Almere behoudt zich ten alle tijden het recht voor om honden op grond van gedrag te weigeren voor in de groep.
Uw hond dient gezond te zijn en u dient het entingsboekje te kunnen overleggen. Ook dient de hond de basiscommando’s te kennen en sociaal te zijn naar mens en dier en geen agressie te vertonen. De geldigheidsduur van de strippenkaart bij de dagopvang is 3 maanden na datum ingebruikname. De eigenaar dient een afzegging uiterlijk vóór 17.30 uur voor de dag van de opvang door te geven aan Animal Care Almere. Mits de hond plotseling ziek is geworden. Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee met de groep. U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk te melden. Wordt een afzegging te laat of niet doorgegeven dan worden de kosten doorberekend. Animal Care Almere dient vakantie/cursusdagen 1 maand vooraf mede te delen. Dit geldt tevens voor de eigenaar van de hond. Afwezigheid van de hond langer dan 4 weken wordt 1x per maand doorberekend.
U dient een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) te hebben waarin uw huisdier is opgenomen.
U blijft aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw huisdier veroorzaakt.
Animal Care Almere is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekten of eventueel verlies van uw huisdier.
Animal Care Almere zal bij extreem (warm) weer in overleg de dagopvang sluiten.
Animal Care Almere handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zo nodig met uw  huisdier naar een dierenarts. Mocht de hond tijdens de dagopvang bij Animal Care Almere medische verzorging behoeven om welke reden dan ook dan zullen de kosten die daaruit voortvloeien geheel voor rekening van de eigenaar zijn. Uiteraard nemen wij dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Uw hond dient te zijn ingeënt tegen Weil, Parvo en Kennelhoest. Na constatering van o.a. kennelhoest/ vlooien zal Animal Care Almere alle hondeneigenaren op de hoogte brengen. Alleen de honden die geen ziekteverschijnselen vertonen mogen gebruik maken van de dagopvang. Uw hond dient preventief behandeld te zijn tegen vlooien, mijten en teken. De meest voorkomende en zeer besmettelijke darmparasiet bij de hond is Giardia. Animal Care Almere hanteert het volgende protocol bij Giardia: De honden die besmet zijn met de parasiet mogen pas weer mee na behandeling hiertegen en dienen 2 keer negatief getest te zijn. De openingstijden voor de dagopvang zijn van maandag t/m vrijdag.
De brengtijden zijn tussen 08:00 – 08:30 uur en de ophaaltijden zijn tussen 16:30 – 17:30 uur.
Indien de hond na sluitingstijd wordt opgehaald zullen er kosten in rekening worden gebracht. Animal Care Almere heeft het recht te allen tijde op te zeggen, reeds betaalde gelden worden onder bepaalde voorwaarden, minus administratiekosten terugbetaald. Indien is gebleken, dat bij het intakegesprek onjuiste informatie is verstrekt, dan zal de reeds betaalde gelden niet worden terugbetaald. U heeft het recht te allen tijde op te zeggen, reeds betaalde gelden worden dan niet terugbetaald. De betaling dient vóór de afgesproken dag van opvang per bank te worden voldaan. Bij in gebreke stelling zullen er administratiekosten worden door berekend.

Hondenschool Eigenaar van de hond dient zelf voor beloningsbrokjes te zorgen, dient een goede en diervriendelijke halsband en riem te hebben. Minimale lengte van 1,70 m. Eigenaar dient in bezit te zijn van poepzakjes, om ongelukjes op te kunnen ruimen. Honden dienen geldige enting te hebben. Afmeldingen in geval van ziekte o.i.d. 24 uur van te voren doorgeven. Betalingen van de cursus dienen vooraf te zijn voldaan. Bij extreem weer behoudt Animal Care Almere zich het recht om de cursus af te zeggen. Alleen deze lessen worden ingehaald. Er vindt ook geen restitutie plaats bij afzegging door de eigenaar, mits dit in overleg met Animal Care Almere is gegaan. Deelname aan de cursus is pas definitief na bevestiging. Cursisten nemen deel aan de cursus op eigen risico. Animal Care Almere is niet aansprakelijk voor schade, verlies, ongeval of diefstal op de cursuslocatie. Tijdens de les wordt er geen gebruik gemaakt van mobiele telefoons.

Algemeen In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied Animal Care Almere is gevestigd .Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Animal Care Almere heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Bij achterstallige betalingen zijn wij genoodzaakt om incassokosten/ rente door te berekenen. Animal Care Almere behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen, te wijzigen of te schrappen wanneer dit nodig wordt geacht zonder opgaaf van reden. Wanneer uw hond meegaat met Animal Care Almere gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden gelden voor al onze diensten en services.

Hondenuitlaatservice (Hier worden geen nieuwe honden meer voor aangenomen)
De eigenaar verklaart dat de hond los mag/kan lopen, en de basis commando’s kent.
Uw hond dient sociaal te zijn met mens en dier, geen agressie te vertonen. Animal Care Almere behoudt zich ten alle tijden het recht voor om honden op grond van gedrag te weigeren voor in de groep.
Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee met de groep. U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk te melden. Bij honden die niet op vaste dagen meegaan dient de eigenaar dit door te geven vrijdag voor 17.30 uur vóór de daaropvolgende week. Animal Care Almere werkt met strippenkaarten. De geldigheidsduur van de strippenkaart bij de Hondenuitlaatservice is 3 maanden na datum ingebruikname. De eigenaar dient een afzegging uiterlijk vóór 17.30 uur voor de dag van het uitlaten van de hond door te geven aan Animal Care Almere. Mits de hond plotseling ziek is geworden. Wordt een afzegging te laat of niet doorgegeven dan worden de kosten doorberekend. Onze ophaaltijd is tussen 08:30 – 14:00 uur. Animal Care Almere behoudt het recht om uw hond bij de ochtendgroep of middaggroep in te delen. Wordt een afzegging te laat of niet doorgegeven, dan worden de kosten doorberekend. Indien wij (op de afgesproken dag) bij ophalen uw hond niet aantreffen wordt de strippenkaart alsnog afgestempeld. Animal Care Almere zal ernaar streven om op de afgesproken dag uw hond op te halen of bij calamiteiten vervanging te zorgen, indien dit niet mogelijk is berichten wij de eigenaar zo spoedig mogelijk.
Animal Care Almere behoudt zich het recht voor om de uitlaatservice tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie of onverwachte omstandigheden. Animal Care Almere dient vakantie/cursusdagen 1 maand vooraf mede te delen. Dit geldt tevens voor de eigenaar van de hond. Afwezigheid van de hond langer dan 4 weken wordt 1x per maand doorberekend. Animal Care Almere is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij Animal Care Almere aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

U dient een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) te hebben waarin uw  huisdier is opgenomen.
U blijft aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw huisdier veroorzaakt.
Animal Care Almere is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekten of eventueel verlies van uw huisdier. 
Animal Care Almere is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond. Uiteraard zullen wij dit tot een minimum beperken.
Animal Care Almere loopt met uw hond op de afgesproken dagen.
Animal Care Almere loopt tenminste een uur met uw hond, met uitzondering van (extreem) slechte weersomstandigheden of andere gemaakte afspraken. Bij een weeralarm of extreme weersomstandigheden (gladheid, etc. ) wordt er niet of korter gelopen. Bij extreem warm weer zal er in overleg eventueel een vroege of kortere wandeling plaatsvinden.
Animal Care Almere handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zo nodig met uw huisdier naar een dierenarts. 
Mocht de hond tijdens het uitlaten bij Animal Care Almere medische verzorging behoeven om welke reden dan ook dan zullen de kosten die daaruit voortvloeien geheel voor rekening van de eigenaar zijn. Uiteraard nemen wij dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Animal Care Almere heeft het recht te allen tijde op te zeggen, reeds betaalde gelden worden onder bepaalde voorwaarden, minus administratiekosten terugbetaald. Indien is gebleken, dat bij de intake onjuiste informatie is verstrekt, dan zal de reeds betaalde gelden niet worden terugbetaald.
U heeft het recht te allen tijde op te zeggen, reeds betaalde gelden worden dan niet terugbetaald.  
U dient Animal Care Almere van een huissleutel te voorzien zodat zij uw hond kan ophalen (mits u niet thuis bent). 

De betaling dient vóór de afgesproken wandelingen per bank te worden voldaan. Bij in gebreke stelling zullen er administratiekosten worden door berekend.

PRIVACYVERKLARING 

We hebben onze privacyverklaring  aan de nieuwe regels aangepast, zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

Om kennis te nemen van de privacyverklaring van Animal Care Almere verwijzen wij u naar onderstaande link.

Privacyverklaring Animal Care Almere